• Stavební činnost

Stavební činnost

RM Moravia Structure s.r.o. je moderní dynamicky se rozvíjející stavební společnost, zaměřená na dodávku betonových monolitických konstrukcí. Uplatnění nacházíme zejména při budování staveb občanského vybavení,polyfunkčních domů,bytových komplexů a administrativních budov. Disponujeme odbornou znalostí a bohatou zkušeností,která nás předurčuje provádět díla té nejvyšší přesnosti a kvality.

Ambicí RM Moravia Structure, s.r.o. je vytváření stabilních a dlouhodobých vztahů s obchodními partnery, pro které chceme být i nadále spolehlivou společností s profesionálním přístupem. Strategickým cílem naší společnosti je uplatňování efektu výrobního a finančního potenciálu jako celku a tím upevňování pozice na stavebním trhu v ČR. Naplnění našich představ o dobře odvedené práci je především spokojenost zákazníka. Děkujeme Vám za pozornost a projevenou důvěru naší společnosti.

Jako společnost jsme si vědomi svých povinností vůči zákazníkům a obchodním partnerům a proto pozorně nasloucháme jejich požadavkům a očekávání. Klademe tak důraz na dodržování technických a jakostních parametrů dodávaných produktů (beton,armatura,atd.), kvalitu a přesnost provedení.

Při realizaci staveb využíváme nejmodernějších technologií a systémových řešení v oblasti bednění za podpory renomovaných firem.

Při správné volbě bednících systémů dochází nejen k podstatné úspoře času, což se odrazí na termínu dokončení stavby, ale je také zásadně zdokonalena bezpečnost pracovníků. Právě bezpečnost je jedním z mnoha faktorů, kterým se věnujeme se vší důsledností. Není nám lhostejné ani životní prostředí, které se snažíme chránit náležitým tříděním a recyklací odpadních surovin.

Veškeré naše projekty stávající i budoucí bereme jako výzvu ještě k většímu zdokonalení všech činností společnosti.

Hot line

+420 775 008 012

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2024