• Demolice a odstraňování budov

Demolice a odstraňování budov

Poskytujeme kvalitní a komplexní dodávku služeb v oboru demolic. Přípravné práce zahrnují:

  • poradenství
  • technologické postupy

Před vlastní demolicí společnost také provádí průzkum kontaminace objektů, na základě kterého se určuje postup demolice a nakládání s odpady. Zajišťujeme vlastní realizaci demolice a následné odstranění vzniklého odpadu v souladu s platnými zákony a předpisy, včetně odvozu na skládky, případně recyklaci materiálu, který vytříděný dodává pro další použití. Pokud je to přáním klienta, provádí se recyklace materiálu přímo v místě demolice. Takové řešení přináší zákazníkovi další úsporu, např. při následné nové výstavbě konstrukčních vrstev vozovek, parkovišť atd. Tím se také minimalizuje dopad na životní prostředí vlivem eliminace převozů vybouraného materiálu


Hot line

+420 775 008 012

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2024